תקלות נפוצות במזגן אלקטרה מיני מרכזי

בכל אחד מהמיקרים הבאים שבהם מופיע תקלה דומה במזגן, מומלץ להפסיק את פעולת ולהזמין בדיקת טכנאי מזגנים אלקטרה מיני מרכזי מומחה לטיפול בתקלות. זהוי התקלה לפי הסוג כפי שמתואר בהמשך יעזור לטכנאי להתכונן עם הכלים והציוד הנדרש לשם התיקון הספציפי, ניתן גם לצפות בשאלות הגולשים באתר לפי סוג התקלה שזיהית על מנת ללמוד את הבעיה לעומקה לחייג אלינו ולתאר לטכנאי את התאור המדוייק ביותר.

מזגן מיני מרכזי מקצר

ריח של פלסטיק שרוף? ברגע בפעלת המזגן המפסק בלוח החשמל נופל?, המזגן פועל מספר דקות ואז מקצר? המזגן פועל רגיל ומידי פעם נופל? לא לנסות להפעיל את המזגן שוב, יש לחייג אלינו ולהמתין לטכנאי לבדיקה, אם ניתן יש להוציא את התקע או לנתק את החשמל של המזגן מהמפסק בלוח החשמל, ניתן לקבל עזרא לאפשרויות הניתוק אצלינו במעמד הזמנת הטכנאי.

מזגן אלקטרה לא מקרר

המזגן עובד מוציא אוויר אבל האוויר לא קר בכלל? המזגן מוציא אוויר קריר בלבד? המזגן מקרר אבל פחות מבעבר? בכל מקרה שמזגן לא מקרר יש להפסיק מייד את פעולת המזגן, הפעלת המזגן עלולה לגרום לנזק נוסף לחלקים במערכת. ליעוץ או הזמנת טכנאי מזגנים חייג אלינו למזגן טק.

מזגן לא נדלק

על המזגן מופיע נורת חיווי אבל אינו מגיב לשלט? במזגן אלקטרה מיני מרכזי לא מופיע נורת חיווי כלל?

נזילת מים

המזגן דולף ברגע ההפעלה? המזגן דולף לאחר מספר דקות מרגע ההפעלה? המזגן דולף בעת כיבוי המזגן?

דליפת גז

האם יש ריח חריף של שמן שרוף? האם הזמנת טכנאי מזגנים מומחה למזגן מיני מרכזי למילוי גז יותר מפעם בשנה? האם מצטבר קרח ביחידה הפנימית? האם שמעת רעש של דליפה? הפסק מיד את פעילות המזגן עד לביקור הטכנאי

מדחס לא נכנס לפעולה

היחידה החיצונית כולה לא נכנסת לפעול? המאוורר ביחידה חיצונית פועל, מסתובב, אבל הרעש שלו שקט מבדרך כלל? יחידה חיצונית רעש חריג. יש להפסיק את פעילות המזגן ולהמתין לטכנאי.

 

טכנאי מזגנים, המומחים מבית הראל

© כל הזכויות שמורות